Usługi IOD

SERVICE OVERVIEW

OFERTA USŁUG

  • opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,
  • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą ODO,
  • opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach Prezesa UODO,
  • szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO i Ustawy ODO.