Usługi ABI

SERVICE OVERVIEW

OFERTA USŁUG

  • opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,
  • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą,
  • opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach GIODO,
  • szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.